Mi az a nő – Egy Provokatív Dokumentumfilm a Nemek Közötti Ellentétek Ról

Az amerikai kommentátor, Matt Walsh egy egyszerűnek tűnő, mégis lényegbevágó kérdéssel állít elő: Mi is pontosan a nő? Walsh a témában jártas “szakemberekkel” és aktivistákkal beszélget, azonban a válaszok helyett csak feszélyezett csend és elkerülő válaszok következnek. A dokumentumfilm által bemutatott történet megdöbbentő, és árulkodó a jelenlegi társadalmi kihívásokról, amelyekkel szembe kell néznünk. Ebben az ijesztő alkotásban betekintést nyerünk a gender identitás kérdéskörébe, és megkérdőjelezzük a nemi szerepek és az azokhoz kapcsolódó társadalmi normák hagyományos elképzeléseit.

Mi az a nő
Mi az a nő

A Vegyes Reakciók az Egyértelmű Kérdésre

A kérdés egyértelmű: Mi teszi a nőt? (What is a woman?) Azonban az amerikai elnök legfelső bírójelöltjének botrányára utaló kérdezésre adott válaszok vegyes reakciókat váltottak ki a nyilvánosság körében. A reakciók változatosak, terjednek a dühös kirohanásoktól a menekülésig és a zavart mosolygásig.

Ketanji Brown Jackson és Marsha Blackburn vita

Ketanji Brown Jackson meghallgatása során Marsha Blackburn republikánus szenátor felvetette a kérdést, amelyre a bírójelölt nehezen tudta megfogalmazni a választ. Jackson nem tudta definiálni, hogy mi is pontosan a nő, mert nem biológus, ami nagy derültséget keltett. A szenátor a válasz hiányát úgy értékelte, hogy a progresszív oktatás veszélyeire hívja fel a figyelmet, ami az elválaszthatatlan nemi szerepek és társadalmi normák hagyományos elképzeléseinek megkérdőjelezésére irányul.

Walsh Dokumentumfilmje és a Nemek Kérdése

Walsh dokumentumfilmje körbejárja a gender identitás témáját, ahol számos szakértőtől, aktivistától kérdez rá arra, hogy mi is teszi a nőt. A filmben megszólalnak gender-elfogadási terapeuták, gender-megerősítő műtéteket végző sebészek, genderügyi professzorok, transzjogi főmozgalmárok. A történet bemutatja a gender szerepek megkérdőjelezését és a szexuális identitás kihívásait. A dokumentumfilm rávilágít a társadalom jelenlegi nehézségeire, és elgondolkodtat a nemek közötti különbségek és az azokhoz kapcsolódó normák elfogadásának fontosságáról.

A Nő Lényegének Meghatározása

A filozófiai kérdés, hogy mi is tulajdonképpen a nő, számos választ kínál fel. Vannak, akik a nőiességet a petefészkek termékének tekintik, míg mások szerint rejtélyes, megfoghatatlan valami az örök női. A jelen korban azonban az egzisztencialisták szerint nincs változatlan lényeg, sem emberi, sem női természet. Az emberi lények egyedileg szituáltak, és minden emberi lény különbözik egymástól.

Az Emberiség Két Kategóriára Oszlik

Evidens, hogy az emberiség két kategóriára oszlik, nőkre és férfiakra, melyek különböznek egymástól. Azonban a két nem csak formailag szimmetrikus. A férfi ugyanis egyesíti magában az Ember semleges kategóriáját és a férfi pozitív kategóriáját. Beauvoir Poulaine de la Barre, egy 18. századi francia filozófusnő mondását idézi mottóként: „Mindaz, amit valaha férfi írt a nőről, gyanús, mert a férfi egy személyben bíró és pörös fél.”

A Nő Különleges Létfeltételei

Az abszolút emberi típusa a gyakorlatban a férfi, a nőnek pedig sajátságos létfeltételei vannak, amelyek bezárják szubjektív mivoltába. Gyakran halljuk, hogy a nők a mirigyeikkel gondolkodnak. Azonban a férfi önhittségében teljesen megfeledkezik arról, hogy neki is vannak hormonjai, heréi.

A Nő Fogyatékos Lény?

Korábban Arisztotelésznél láttuk, hogy az ember lényegi jegyei a férfi élethelyzetéből elvonatkoztatott és általa megvalósítható képességek, amelyeknek a nők nem voltak olyan társadalmi helyzetben, hogy megfelelhettek volna. Ezért a nő természettől fogyatékos lény, sikerületlen férfi – gondolták Arisztotelésztől Szent Tamásig, beleértve a bibliai teremtésmóndát is, mely szerint Évát az Úristen Ádám fölösleges csontjából teremtette.

A Nő Mint Relatív Lény

Beauvoir szerint a nő relatív lény, nem önmagához képest határozzák meg, hanem a férfihoz képest. A nő olyan, amivé a férfi ítélete teszi, ami miatt szokás például „nemiség”-nek nevezni, mivel a férfi szemében elsősorban nemmel bíró lény. A nő a férfi számára szexuális objektumként jelenik meg, ami abszolút értelemben is az. A férfi a szubjektum és az abszolútum, a nő pedig a Másik.

A Másik Fogalma és Kapcsolata a Nővel

A Másik fogalmának azonosítása a Nővel a filozófiatörténeti nézeteket összefoglaló megállapítás Beauvoirnál. Ugyanakkor Lévinas is ugyanezt a gondolatot fejti ki, akire Beauvoir az eredeti kiadásban utal is. Ettől kezdve a francia filozófiában központi jelentőségű Más, Másság (alteritás) fogalma újból a nőhöz kapcsolódik, újra beleíródik a modern elméletekbe Lévinastól Lévi-Strausson át Lacanig.

Az Örök Női Másság Csapdájából Való Kiút

Beauvoir Hegel segítségével mutatja be a filozófiai kiutat az örök női másság csapdájából. A Hegel által leírt úr-szolga viszonyon keresztül értelmezi az emberi viszonyokat. A tudat és a másik tudat viszonyának természete az, hogy a tudat önmagát lényeginek és a másikat lényegtelennek, alárendeltnek tekinti – ahogy a férfi mindig annak tartotta a nőt. De az Egyik és a Másik viszonya megfordítható, a Másik önmaga számára szintén lényeges és a vele szemben lévő a lényegtelen.

Minden tudat természeténél fogva imperialista, uralomra tör a másik felett. Beauvoir felteszi a kérdést, hogy miért nem tekintik a nők magukat lényegesnek és a férfit lényegtelennek, miért nem fordították meg a viszonyt? Miért fogadták el, hogy ők is lényegtelennek tekintsék önmagukat, ahogy őket a férfiak látták?

Ezt a bejegyzést nézed: Mi az a nő – Egy Provokatív Dokumentumfilm a Nemek Közötti Ellentétek Ról